Seksjonsheader

Signerte ytringer kan sendes på e-post til redaksjon@nye-troms.no

Arbeiderpartiet og Furebottens korttidshukommelse

Arbeider­partiet og Fure­bottens korttids­hukommelse

Publisert: - Oppdatert: 08.02.2023 kl 10:30

I Nye Troms Tirsdag 31.01.22 gikk Ragnhild Furebotten ut i Nye Troms og skrev om posisjonens budsjettfest. To dager senere står hun på talerstolen i kommunestyret og legger frem et forslag om makspris i barnehagene på kr 3000,- pr måned, og da skal maten være inkludert.

Målselv Aps billigere barnehager = færre skoler eller Robek?

Målselv Aps billigere barnehager = færre skoler eller Robek?

Publisert:

Målselv Ap fortsetter å kaste blår i øynene på folk, når de sier de vil ha en billigere barnehage i Målselv.

Lihkku beivviin! Dette er en festdag

Lihkku beivviin! Dette er en festdag

Publisert:

Det gjør meg så godt å se - og si - at den 6. februar er en festdag.

Billigere barnehage

Billigere barnehage

Publisert:

Det er hver enkelt kommune som fastsetter foreldrebetalingen for barnehageplass.

Enestående eldreomsorg i Målselv kommune!

Enestående eldreomsorg i Målselv kommune!

Publisert:

Vi er mitt i en vanskelig debatt om eldreomsorg og NRKs Brennpunktserie beskriver hvordan eldre, ofte demenssyke mennesker blir overlatt til seg selv – uten den hjelp de helt klart burde ha fått. Dette er en situasjon som oppleves som både vond og hjerteskjærende.

Dobbeltmoralen kjenner ingen grenser

Dobbeltmoralen kjenner ingen grenser

Publisert: - Oppdatert: 02.02.2023 kl 15:09

Målselv Ap v/Ragnhild Furebotten beskylder (NT 30/1-23) posisjonen for å bruke opp kommunens oppsparte midler frem mot 2026. Det blir av Furebotten kalt budsjettfest.

Bardu kommune – personal--politikk på kanten

Bardu kommune – personal­politikk på kanten

Publisert: - Oppdatert: 02.02.2023 kl 17:56

Fra Bardu kommunes lønnspolitiske plan, 2014-2015: «… arbeidsgiver utøver en bevisst lønnspolitikk som er etterprøvbar, og som tilstreber rettferdighet og forutsigbarhet blant arbeidstakerne.» Kjære kommune, er dette glemt?

Arbeidsgiverpolitikk i Bardu kommune

Arbeidsgiver­politikk i Bardu kommune

Publisert: - Oppdatert: 02.02.2023 kl 15:41

Ja, vi kan bli bedre - og nei, alt er ikke helt krise.

FOT-flyruter også til Bardufoss

FOT-flyruter også til Bardufoss

Publisert:

Målselv Venstre viser til Nasjonal luftfartsstrategi som regjeringen nylig la fram, Stortingsmelding 10 (2022–2023) «Bærekraftig og sikker luftfart».

«Posisjonens budsjettfest»

«Posisjonens budsjettfest»

Publisert:

Leder av Målselv Senterparti, Odd Arthur Larsen, hadde en oppsummering i Nye Troms (20.01.23) om alt som har skjedd under Senterpartiets vakt i Målselv av samfunnsutvikling. Larsen presiserte at Senterpartiet ene og alene ikke har æren for alt han oppsummerer, men at det i hvert fall skjedd ...

Noen refleksjoner om anmerkning i skolen

Noen refleksjoner om anmerkning i skolen

Publisert:

Gjennom historien har man erfart og hørt om straff i skolen. Man har eksempelvis hørt om verbale utblåsninger, mobbing, slag i inventar, fysisk straff, pekestokker i tusen knas og elevenes lærebøker som har blitt slitt i stykker, av pedagoger.

Mobbing og skolemiljø må tas på alvor

Mobbing og skolemiljø må tas på alvor

Publisert:

Nå forbereder politikerne seg til høstens valgkamp. For mange vil skole være en av de viktigste sakene. Til dem er budskapet til FO enkelt: Invester i skolemiljøet. Det er helt avgjørende for barnas fremtid.

Politikk har virket siden 1950

Politikk har virket siden 1950

Publisert: - Oppdatert: 27.01.2023 kl 14:04

Med dette som bakteppe ønsker jeg å synliggjøre at vi ikke har flere gårdsbruk å miste. Året 1950 kom hovedavtalen i jordbruket og de politiske mål kunne begynne å virke, regjeringa lovde investeringstilskudd i bytte mot et effektivitetskrav.

Ivaretakelse med respekt og verdighet for alle

Ivaretakelse med respekt og verdighet for alle

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2023 kl 23:27

I en tid med stort fokus på helsetjenestens bredde, kompleksitet og utfordringer, har jeg et behov for å belyse noen aspekter fra en helseleders hverdag.

På Senterpartiets vakt - svar til partileder Larsen

På Senterpartiets vakt - svar til partileder Larsen

Publisert:

Målselv Senterpartis leder Odd-Arthur Larsen har i fredagens papiravis et, til Senterpartiet å være, nøkternt innlegg der han beskriver hva som har skjedd på Senterpartiets vakt i kommunen.

SP uten initiativ i helikoptersaka

SP uten initiativ i helikoptersaka

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2023 kl 14:25

Tilsvar til Ordfører Lunengs «reversering» 20.1. i Nye Troms.

Hva skjer på Senterpartiets vakt i Målselv kommune?

Hva skjer på Senterpartiets vakt i Målselv kommune?

Publisert:

Valg 2019 var en milepæl for Senterpartiet, spesielt i Målselv, hvor vi fikk over 40 % oppslutning.

Mye å markere! Lite å feire?

Nord-Norgebanen i 2023:

Mye å markere! Lite å feire?

Publisert: - Oppdatert: 19.01.2023 kl 07:38

Nedtellingsklokka er henta inn fra venterommet på Prologstasjonen her på Olsborg. Viseren på urskiva har hakka seg møysommelig rundt heile tiåret og fram til idag.

Heisen er i stykker …

Heisen er i stykker …

Publisert:

… sto det på et håndskrevet A4 ark festet på heisdøra, på heisen til 2.etasje på Coop EXTRA på Setermoen, en dag i begynnelsen av november i fjor.

Konsekvenser etter oppsigelsen av NH90-kontrakten

Konsekvenser etter oppsigelsen av NH90-kontrakten

Publisert: - Oppdatert: 16.01.2023 kl 11:34

De negative konsekvensene for Kystvakten, Fregattvåpenet og ansatte i helikoptervirksomheten ved Bardufoss flystasjon er betydelige etter at regjerin...

Ønska «overproduksjon»?

Ønska «overproduksjon»?

Publisert: - Oppdatert: 15.01.2023 kl 11:46

Dårlege nyheter møter norske bønder ved inngangen til det nye året.

Styrket økonomisk samarbeid mellom friluftsrådene og Troms og Finnmark fylkeskommune

Styrket økonomisk samarbeid mellom friluftsrådene og Troms og Finnmark fylkeskommune

Publisert: - Oppdatert: 16.01.2023 kl 09:02

Til Ronald Wærnes, fylkesråd for økonomi og kultur.

Nyttårskonsert

Nyttårskonsert

Publisert:

Ja, da er tiden med julekonserter over og vi går inn i tiden med nyttårskonserter, nyttårsshow osv.

Nye stridsvogner er viktige for den norske landmakta

Nye stridsvogner er viktige for den norske landmakta

Publisert:

Diskusjonen rundt hvordan Norge bør innrette sitt militære forsvar er og skal være levende. Beslutningen om å gå videre med anskaffelsen av stridsvogn er likevel tatt.

Helikopter og infrastruktur - Bardufoss flystasjon

Helikopter og infrastruktur - Bardufoss flystasjon

Publisert:

Å gjøre Bardufoss flystasjon om fra å være Forsvarets hovedbase for helikopter for 330 skv, 334 skv, 337 skv og 339 skv til en enskvadronsflystasjon, som nå er uten helikopter, er et politisk feilgrep uten sidestykke.