Om Nye Troms

Nye Troms er lokalavisa i Målselv, Bardu og Balsfjord i Troms. Den har sitt hovedkontor på Olsborg i Målselv, samt lokalkontor på Storsteinnes i Balsfjord og på Setermoen i Bardu.

Nye Troms kommer ut tre ganger i uka, med utgivelse på tirsdager, torsdager og fredager.

Avisa trykkes av Polaris Trykk AS i Harstad. Totalt har AS Nye Troms 16 ansatte.

I Målselv og i Bardu er Nye Troms den største avisa. I Balsfjord er vi en god nummer to, men spiser oss stadig innpå storebror Nordlys.

Avisa er partipolitisk uavhengig og kom ut for første gang i mars 1974. Det er i dag den eneste avisa i Troms som ikke er tilknyttet noe stort aviskonsern.

Ved inngangen til 2021 hadde Nye Troms et godkjent nettoopplag på 3424 aviser pr. utgiverdag.