Bedriftsannonser

Ønsker du å treffe kunder i 4., 5. og 7. mest folkerike kommuner i Troms – Da er Nye Troms rette medium.

Nye Troms er lokalavisa for kommunene Bardu, Målselv og Balsfjord. Vi er klar nummer 1-avis i vårt dekningsområde med ei dekning på 38,14% av alle husstandene. Til eksempel er tallene for nærmeste konkurrenter Nordlys 31,44% og Folkebladet 6,8% i samme område.
(Tallene er de sist offentliggjorte av MBL i Aviskatalogen og gjelder 2021).


Annonsefrister

Bestilling: Innen klokka 10 to virkedager før innrykk.
Ferdig materiell: Senest klokka 12 dagen før innrykk.


Kontakt oss på markedsavdelinga for priser og tilbud.


...............................................................................................................................................................

Markedsavdelinga

Eirik Heim

Eirik Heim
Markedssjef

E-post: eirik@nye-troms.no

Mobil: 959 17 222

Tlf: 941 93 985

Mikael Jensen

Mikael Jensen
Markedskonsulent

E-post: mikael@nye-troms.no

Mobil: 959 09 830