En skikkelig stinkende dritt-sak

LEDER:

En skikkelig stinkende dritt-sak

Publisert:

Og Nye Troms kunne ved selvsyn – og «selv-lukt» – konstatere at problemet er høyst reelt da vi besøkte bekken det er snakk om.

Nå må alle krefter kjempe for helikoptrene

LEDER:

Nå må alle krefter kjempe for helikoptrene

Publisert: - Oppdatert: 13.01.2022 kl 12:52

Ut fra de opplysninger vi har klart å fremskaffe hersker det liten tvil om at Maritim Helikopterving nå er i spill.

Brukt undertøy må kunne aksepteres

LEDER:

Brukt undertøy må kunne aksepteres

Publisert:

Men all den tid Forsvaret sørger for at utstyret som leveres ut er skikkelig vasket og heller ikke slitt slik at det ikke oppfyller kravene, må det være greit med at også kroppsnære klesplagg gjenbrukes.

Hall-løsning vil nødvendigvis ta tid

LEDER:

Hall-løsning vil nødvendigvis ta tid

Publisert: - Oppdatert: 07.01.2022 kl 08:08

De rammede brukerne av den kaputte hallen håper altså på lynrask behandling av saken og at byggestart kan skje allerede til sommeren.

Et bondekrav det må lyttes til

LEDER:

Et bondekrav det må lyttes til

Publisert:

Valø ber altså om 100.000 kroner i friske penger til hvert årsverk i næringa, og når vi ser på alle de andre kompensasjonsordningene som finnes for næringslivet for øvrig, er det lett å stille seg bak Valøs krav.

Lokal handel tjener på pandemien

LEDER:

Lokal handel tjener på pandemien

Publisert:

Spesielt gledelig blir det når tallene brytes ned på kommunenivå, der forretningene i Balsfjord kunne notere seg for en økning i omsetning på hele 24,7 prosent(!). Hver innbygger i Balsfjord brukte nemlig like i overkant av 50.000 kroner i lokale forretninger.

Godt nytt år – med håp om kontroll med korona

Godt nytt år – med håp om kontroll på korona

Publisert:

Vi går derfor noen «spennende» uker i møte, og i løpet av januar vil vi nok få svar på hvilke av Folkehelseinstituttets smitte-prognoser slår til.

Gi «frontkjemperne» et skikkelig lønnsløft

LEDER:

Gi «frontkjemperne» et skikkelig lønnsløft

Publisert:

Og da mener jeg at også «vanlige» sykepleiere, eller andre helsearbeidere, bør omfattes av en lønnsøkning som burde kommet for lenge siden.

Lurt å gjeninnføre MOT

LEDER:

Lurt å gjeninnføre MOT

Publisert:

Og selv om det er trangt i kommunekassa i Balsfjord ble det altså besluttet å gjeninnføre tiltaket. For som Rehnlund påpekte: MOT er heldigvis ikke det dyreste opplegget.

God jul …men for noen er det en fjern drøm

LEDER:

God jul …men for noen er det en fjern drøm

Publisert:

La oss ikke glemme at det er veldig mange som må feire jula alene – kanskje spesielt mange nå i koronaens tid. Dette kan være folk som er enslige og ikke har veldig nære slektninger.

…men penger løser ikke alle problemer

LEDER:

…men penger løser ikke alle problemer

Publisert:

For all applaus i verden kan ikke gi deg nye krefter når du i lengre tid har jobbet både overtid og doble vakter altfor ofte. Med den ekstra merbelastningen det selvsagt er og var i forhold til risiko for å bli smittet selv.

Lytt til «lakse-forsvarerne» i skutershow-saken

LEDER:

Lytt til «lakse-forsvarerne» i skutershow-saken

Publisert:

«Vi kan ikke vente til et vassdrag kollapser før vi begynner å tenke vern. Nå er laksen inne på rødlista, og det er alt annet enn et godt tegn».

Viktig veiløft – men fortsatt stort etterslep

LEDER:

Viktig veiløft – men fortsatt stort etterslep

Publisert:

Mo betegner de 2 milliardene som nå skal brukes som en «historisk satsing». Men det er helt nødvendig så lenge så store deler av fylkesveinettet er «historisk elendig».

Kommer Støres juleløfte til å holde?

LEDER:

Kommer Støres juleløfte til å holde?

Publisert:

Det å samle så mye som 20 gjester til feiring og selskap kan utvilsomt være noe som bidrar til å gi ytterligere fart til smitte-spiralen.

Hvorfor fikk fotballen ha fulle tribuner?

LEDER:

Hvorfor fikk fotballen ha fulle tribuner?

Publisert:

Merkelig, i mine øyne, slik smittetrykket og spredningen har vist seg å være de siste par ukene.

Frivillighet og gavmildhet holder Norge i gang

LEDER:

Frivillighet og gavmildhet holder Norge i gang

Publisert:

Frivillighetens år kommer altså snart til et sted nær deg – og vi oppfordrer til å følge med og delta når de forskjellige organisasjonene arrangerer «sin dag».

O jul med din smitte – og store inntektstap

LEDER:

O jul med din smitte – og store inntektstap

Publisert:

Vi sender kravet videre til regjeringskontorene – her må noe skje ualminnelig raskt for at ikke en lang liste med etablissementer skal knekke ryggen på de nye restriksjonene.

Gi flat strømstøtte – til alle

LEDER:

Gi flat strømstøtte – til alle

Publisert:

Personlig har jeg sans for Frps Sylvi Listhaugs forslag om å gi alle husholdninger 4.000 kroner i ren støtte.

Vond – men nødvendig – skolenedleggelse

LEDER:

Vond – men nødvendig – skolenedleggelse

Publisert:

Etter min mening framstår det som merkelig at man velger å legge ned den skolen som ligger lengst unna «sentrumsskolen» og på den måten belaste elevene med lang skolevei, mens man velger å beholde den skolen som ligger nærmest.

Ett skritt fram – og flere tilbake

LEDER:

Ett skritt fram – og flere tilbake

Publisert:

Men for egen del føler jeg meg slett ikke sikker på at denne tilnærmingen vil overleve desember-måneden: Hvis omikron skal hjemsøke landet vårt og spre seg som ild i tørt gress er det slett ikke utenkelig at det vil dukke opp nye restriksjoner før jula ringes inn.

Lønnskamp i full offentlighet

LEDER:

Lønnskamp i full offentlighet

Publisert:

Vi kan se på legene som grådige. Som en yrkesgruppe som vet de er viktige, kanskje viktigere enn mange andre, og som vet å ta seg betalt for det. Eller vi kan se på det som en kommune og arbeidsgiver som ikke vet å verdsette en yrkesgruppe de er så fullstendig avhengige av.

Mageplask for norsk naturforvaltning

LEDER:

Mageplask for norsk naturforvaltning

Publisert:

«At atlantisk villaks havner på rødlista er slett ikke overraskende. De som er overrasket over det kan umulig ha hørt etter når elveeiere og fiskere har varslet om det som skjer i vassdragene våre.»

Hold dere hjemme fra Qatar!

LEDER:

Hold dere hjemme fra Qatar!

Publisert:

Med regimet i gulfstaten, håper jeg flere nasjoner velger å holde seg unna. Helst også nasjoner som er kvalifisert for å løpe ut på grønt gress, lagt av underbetalte og til dels grovt misbrukte gjestearbeidere.

Det må være likhet for loven

LEDER:

Det må være likhet for loven

Publisert:

Det er ikke rart folk reagerer på en slik forskjellsbehandling, der de svakeste rammes lettest og hardest, mens «hvitsnippforbryterne» går fri, i beste fall med et klapp på skuldra og beskjed om at slik kan det ikke gjøres.

Frivillige i særklasse

LEDER:

Frivillige i særklasse

Publisert:

«Vi som har vært innom vaksinelokalet på Moen har sett de små grepene de frivillige i gule NKS-vester gjør for å få køene til å gå eksepsjonelt effektivt.»