ANNONSE

Så e’ de’ på ‘an igjen …

Publisert:

«Vi kan ikke forstå at eksisterende infrastruktur og tiår med opparbeidet sivil tåleevne for forsvarsvirksomhet skal bety null hver gang Forsvaret skal planlegge fire år framover i tid»

Ny giv for Ap

Publisert:

«Ap har gjenvunnet selvtillit og staket ut en optimistisk kurs mot ny regjeringsmakt»

Tid for oppgjør med hatet

Publisert:

«Vi trenger ikke å lese mange kommentarfelt på Internett for å skjønne at hatet i dag har en enklere vei til offentligheten enn hva tilfelle var da Grunnloven ble til»

ANNONSE

Om teknokrati og folkestyre i Balsfjord

Publisert:

«Det er som kjent politikerne som skal definere byråkratenes handlingsrom. Ikke omvendt, slik vi over tid har opplevd at tilfellet har vært i Balsfjord»

Veteraner for framtida

Publisert:

«Tilrettelegging, kyndige voksne og stadig nye utfordringer og utviklingsmuligheter kan gi grunnlag for hva som helst. Hvor som helst»

Betimelig debatt om NRK

Publisert:

«NRK er en utmerket bjellesau i det mediemangfoldet som er ei viktig forutsetning for et levende demokrati og et fungerende folkestyre»

Et fravær som vises

Publisert:

«Vi konstaterer med beklagelse at markeringa av den allierte bekjempelsen av Hitlers skrekkregime nå ser ut til å splitte et allerede splittet Europa ytterligere»

Lokaldemokratiet i spill

Publisert:

«Lokalkjennskap kan ikke vedtas av Stortinget. Det er de som bor i ei bygd som vet best hvor skoen trykker»

La snømannen tine

Publisert:

«Hadde snømannkonseptet hatt livets rett i Midt-Troms, ville det vært utviklet nå»

Tid for handling på Rustahøgda

Publisert:

«Når Vegvesenet kan skilte store deler av E6 i Takelvdalen med 50-sone på grunn av elendig veidekke, må de kunne gjøre det samme på Rustahøgda av hensyn til trafikksikkerheten»

Vann nok til alle

Publisert:

«Satt på spissen kan menneskeheten i verste fall utrydde seg selv i ei fjern framtid hvis vi ikke kommer overforbruket av vann til livs»

Mobbejobben må ikke byråkratiseres vekk

Publisert:

«Det er unektelig ei stor utfordring for oss alle at mobbere i dag har tilgang til potensielle ofre på en arena som er skjult for offentligheten»

Sanners tvilsomme demokratibegrep

Publisert:

«Vi er radikalt uenig med statsråd Sanner i at større enheter vil styrke lokaldemokratiet»

Vedlikehold på felgen

Publisert:

«Å starte legginga av ny asfalt to år etter at den gamle er høvlet bort, hører ingen steder hjemme. I alle fall ikke på E6»

Frontene skjerpes i arbeidslivet

Publisert:

«Det vi nå ser er ei klar skjerping av det tradisjonelle høyre-/venstreskillet i norsk politikk»

Konkurranse i det blå

Publisert:

«Vi opplever stadig at ønsket om et bredere rutetilbud på Bardufoss havarerer i møte med en kommersielt basert virkelighet»

Demokrati-frykt i Høyre?

Publisert:

«Vi vil advare mot de kreftene som nå åpent påberoper seg kunnskapsbaserte argumenter for å unngå et møte med folkeviljen»

Høyt spill om lav pris

Publisert:

«Det er jo en grunn til at det i dag er billigere å fly fra Bardufoss til Malta, enn det for 30 år siden var fra Bardufoss til Alta»

Å ri to hester er sjelden lurt

Publisert:

«Det er unektelig et paradoks at ingen nå vil fronte lista til partiet som nesten hver fjerde velger i Balsfjord stemte på ved forrige kommunevalg»

Ja, jeg har sittet i fengsel

Publisert:

«Det bør ikke være enklere for samfunnet å ta rettslig oppgjør med en hattemaker som ikke har solgt hatter nok til å ha råd til en dyktig advokat, enn det er å få straffet en samfunnstopp eller en annen som åpenbart har gjort verre ting enn hattemakeren»

Rognlis hårfine balansegang

Publisert:

«Selv om det har pågått flere målselvrelaterte politiske debatter i det offentlige rom i den senere tid, har ikke vi oppfattet at noen folkevalgte her har tråkket over grensen»

Gode tall

Publisert:

«En stor andel av befolkningsveksten, særlig i Bardu og Målselv, må tilskrives netto innflytting fra utlandet»

En reform som må lykkes

Publisert:

«Et godt politi er viktig for oss alle, og derfor er politireformen en reform som må lykkes»

Tid for Foshaug

Publisert:

«Nils Foshaug blir Arbeiderpartiets ordførerkandidat og Målselvs neste ordfører. Dersom han selv vil»

Kortsiktig langsiktighet

Publisert:

«Å bygge invasjonsforsvaret rundt den til enhver tid rådende sikkerhetspolitiske situasjonen, er i best fall kortsiktig»

ANNONSE