Signerte ytringer kan sendes på e-post til redaksjon@nye-troms.no

De magiske løvene inn til Stortinget

Publisert:

«Magien til løvene er der absolutt. Som eksempel ser man at selv Frp-politikere kan bli gode Venstre-politikere bare man har gått mellom løvene inn til Stortinget.»

 
Mugg- og vannskadene i skolestua i Aursfjord kunne vært unngått

Publisert: - Oppdatert: 14.05.2018 kl 13:11

«Det er uforståelig at man prioriterer nyetablering av et barnemuseum fremfor å ivareta det en allerede har fått drifts- og forvaltningsansvar for.»

 
Vi trenger flere trygge ansatte i barnehagene

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2018 kl 16:12

«Kvaliteten i barnehagene er avhengig av de ansatte. Da må de ansatte sikres trygge arbeids- og ansettelsesforhold.»

 
Den 14. mai stemmer jeg JA til Troms og Finnmark

Publisert:

«Det styrende Arbeiderpartiet i Finnmark ser det styrende Arbeiderpartiet i Troms som sin største fiende, et hensynsløst partilag som ikke er til å stole på.»

 
Vi trenger bonden for å opprettholde levende bygder

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2018 kl 09:34

«Hvis vi ønsker å opprettholde en spredt bosetting i hele landet, må det legges til rette for å drive næring i distriktene.»

 
Frp – Forsvarets fremste garantist

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2018 kl 09:36

«Viljen til å tilleggsfinansiere utfordringer når de dukker opp, må være til stede for å sikre Forsvaret operative kapasiteter.»

 
Farsen om flytting av 139 luftving og 339 skvadron fortsetter

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2018 kl 09:41

«Hun sier at Ap vil ha et sterkt helikoptermiljø på Bardufoss. Er 8 Bell-helikoptre som ledes og styres fra Rygge et slikt miljø?»

 
Julegaven til kantor Solvang fra kirkevegen og fellesrådet

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2018 kl 09:37

«Kantor Solvang har med sin faglige og eminente traktering av kirkens orgel medvirket til at også denne delen av oppholdet under gudstjenesten har blitt en positiv opplevelse.»

 
 
Investeringer rett i søpla

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2018 kl 09:38

«Flymiljøet på Bardufoss er massivt og er bygd gjennom mange tiår, både militært og sivilt. Kompetansen er formidabel, men som nå ser ut til å raseres fullstendig på grunn av politiske vedtak som er basert på meninger til pensjonerte generaler med forakt for nord.»

 
ANNONSE