Vil utvide avfallsdeponiet

Vil utvide avfallsdeponiet

GODKJENNER IKKE ALT: Perpetuum AS har gjennom en årrekke arbeidet med sikte på å utvikle Stormoen til et tyngdepunkt innen avfallsbasert ressursforvaltning i Troms fylke. Formannskapet vil derimot ikke godkjenne hele arealet i planområdet til avfallsdeponi.

STORMOEN: Perpetuum AS ønsker å videreutvikle virksomheten ved Stormoen avfallssenter i Balsfjord. Balsfjord formannskap er positiv til dette, men ikke til hele det omsøkte arealet.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE