Stiller krav til Forsvaret

ØNSKER AVTALE: Hjerttind reinbeitedistrikt ønsker en formalisert avtale om Forsvarets bruk av øvingsområdene Rustafjellet, Andsfjellet, Lysheia og Krokstadskaret. (Illustrasjonsfoto)

MÅLSELV: Reindrifta ønsker en avtale om flerbruk av fire militære øvingsområder. De ønsker også erstatning for økonomiske tap de blir påført av øvingsvirksomheten.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE