Sametinget vil båndlegge område med kulturminner

VERNEVERDIG: Svenske samer har i uminnelige tider drevet reindrift ved Altevatn. Derfor finnes det en mengde kulturminner fra deres aktivitet i området. Bildet er tatt ved hyttefelt I under reinkalvinga i 2005. FOTO: Terje Tverås

BARDU: Etter befaring i sommer finner Sametinget det nød­vendig å skjerme deler av kulturminnene ved Altevatn. De ligger i og ved hyttefelt II.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE