Ruster opp laksetrapper og monterer kamera

KRAFTTAK I ELVA: Anton Heggås er leder i elveeierlaget i Salangsvassdraget, og forteller at det nå skal satses både på utbedring av laksetrapper, videoovervåking og telleapparat i elva som strekker seg fra Sjøvegan og til Bones i Salangsdalen. FOTO: Knut Solnes

BARDU: Befaring er unnagjort og rapport er klar. Nå skal flere av laksetrappene i Salangsvassdraget utbedres, og kameraovervåking på plass. Prosjektet skal få mer laks og sjøørret opp til gyteområder i Salangsdalen.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE