Overskridelser på 2,4 millioner

KOSTBAR UTBYGGING: Med merkostander på nær 2,4 millioner er bygging av gang- og sykkelvei i Mestervik blitt en kostbar utbygging for Balsfjord kommune. Og fremdeles gjenstår det ett år før prosjektet ferdigstilles. FOTO: Leif A. Stensland

BALSFJORD: Kostnadene med å bygge gang- og sykkelvei i Mestervik var satt til 15,4 millioner kroner. Disse er nå kommet opp i 17,8 millioner og fremdeles er ikke prosjektet ferdig.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE