Lager vannplan for Troms:

Målselv er fylkets mest klimasårbare kommune

Målselv er fylkets mest klimasårbare kommune

VANN TIL BESVÆR: I forvaltningsplanen for vannregion Troms er klimaendringer og økt risiko for ekstremvær og ekstremflom et av temaene. Bildet viser Målselvbrua under storflommen i juli 2012. (Arkivfoto: Iris Hallen)

MÅLSELV: I arbeidet med en forvaltningsplan er økologisk tilstand og risiko for flom og skred blant de forhold som er kartlagt. Og Målselv peker seg ut som den kommunen i Troms som er mest sårbar for konsekvensene av klimaendringer.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE