Innfartsveiene til Tromsø skal utredes for framtia

SKAL UTREDES: De fire hovedinnfartsårene til Tromsø er tema for ei utredning Statens vegvesen skal lage på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredninga skal være ferdig i 2019. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

BALSFJORD: Statens vegvesen skal utrede hvordan innfartsårene til Tromsø kan utvikles for framtida. Mandag ble det arrangert et møte for de 16 berørte kommunene.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE