Høye radonverdier på Storsteinnes

Høye radonverdier på Storsteinnes

HØYE RADONVERDIER: For to år siden ble det målt  radonverdier over maksimumsgrensen som er 200 Bq/m³ på Storsteinnes skole som vi ser til høyre på bildet. Nylig ble det avdekket radonverdier  på 3700 Bq/m³ i et bolighus på Storsteinnes.

BALSFJORD: Statens strålevern anbefaler at tiltak igangsettes ved radonnivåer over 100 becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m³) i innemiljø. I et bolighus på Storsteinnes viste målinger nylig verdier på 3700 Bq/m³.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE