Har tapt inntekter på grunn av norske myndigheters feiltolking av regelverket

TAPT EKSPORT: Christoffer Nielsen forteller at Danmark eksporterer store mengder lakseprodukter ut av EU, hvor råstoffet kommer fra Norge. – Det kunne i prinsippet Norge også ha gjort, hadde det ikke vært for reglene som har vært feiltolket helt siden 2010, sier han.

BARDU: Marquart Nielsen Consulting AS, drevet av Christoffer Nielsen i Nedre Bardu, har i over tre år forsøkt å overbevise Nærings- og fiskeridepartementet om at Mattilsynet har feiltolket reglene om eksport av næringsmidler til land utenfor EU. Nå har han blitt hørt.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE