Fylkesmannen avslår fosfatgjødsling i Altevatnet

FREDET: Storørreten i Altevatn er fredet og truet av utryddelse. Fylkesmannen har i dag formelt ikke hjemmel til å pålegge Statkraft kultiveringstiltak, men regulanten har likevel bidratt med utlegging av gytegrus i Oustoelva, hvor dette bildet er hentet fra. FOTO: ØYVIND KANSTAD-HANSSEN, FERSKVANNSBIOLOGEN AS

BARDU: Statkrafts plan om å tilsette fosfater for å øke næringsgrunnlaget for ørreten må legges på is. Det er for stor usikkerhet til om et slikt kultiveringstiltak ville hatt noen effekt for storørreten i Altevatnet.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE