Disse veiene skal asfalteres

SKAL LAPPES: I Takelvdalen får E6 over 18 km bedre vei. FOTO: GJERMUND NILSSEN

BALSFJORD: Vedlikeholdsetterslepet på riksvegene vil for andre år gå noe ned. I presseskriv vises det til at i 2014 var 76,5 prosent av riksveg- og fylkesvegdekket tilfredsstillende.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE