Avviser prosjekteringsfeil

TØRKESPREKKER: Konsulentfirmaet Sweco har kontrollert limtrebjelken som det like etter nyttår ble oppdaget sprekker i. Konklusjonen er at det handler om tørkesprekker, og at sprekkdannelsene er innenfor det som er akseptabelt ut fra gitte standarder. FOTO: ARKIVFOTO

BARDU: For to uker siden oppsto det plutselig sprekker i en bærebjelke i Lappraen barnehage på Setermoen. I en fersk rapport fra Sweco er konklusjonen at det ikke foreligger prosjekteringsfeil, og at bjelken har tilstrekkelig kapasitet.For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.


ANNONSE