Publisert:

«mens Ap i valgkampinnspurten påberopte seg å være klinkende klar om hærhelikoptre på Bardufoss, bidro bakteppet til at de heller framsto som klinkende uklar overfor velgerne»

 

Publisert:

selv om vi langt fra har amerikanske Trump-tilstander her ennå, er det tydelig at polariseringa er tiltagende også i vårt politiske landskap

 

Publisert:

når lederen i Målselv Høyre ikke vet hvilket parti han skal stemme på ei knapp uke før valget, er det ikke lett for oss andre å bli overbevist om at han er lokallagsleder for et parti med gode løsninger for oss her vi bor

 

Publisert:

Vi har alle et ansvar for å ta vare på fellesverdiene rundt oss. Derfor er det både trist og unødvendig når noen ikke tar det ansvaret på alvor. Hærverk er et totalt meningsløst tidsfordriv

 

Publisert:

«Vi har for lengst slått fast at enten Jonas eller Erna blir statsminister, og hele mediespillet i forkant av valget bygger på denne grunnleggende forutsetninga»

 

Publisert:

«Landet kan ikke forsvares av nye kampfly, maritime overvåkingsfly og ubåter alene. Vi må ha ei landmakt som har evne til å avskrekke eventuelle angripere og i verste fall holde ut til våre allierte kommer oss til unnsetning»

 

Publisert:

«lovløsheten nører opp under samehets og holdninger vi skulle ønske ikke fantes»

 

Publisert:

når guttene dropper ut og jentene blir syke, må vi tørre å spørre om det snart ikke er på tide å endre kurs i skolen

 
 

Publisert:

vi synes det er trist for fellesskapet i Balsfjord at det potensielle misnøyebålet nå er tilført betydelig næring på grunn av dårlig skattehåndverk i kommunen

 

Publisert:

ryggsleiking av imamer er ingen god strategi for en politiker som vil vinne valg i Norge, og den seneste uka har Sylvi Listhaug lyktes 100 prosent med å framstå som en garantist mot slikt

 

Publisert:

«det samlede reformtrykket bidrar til å undergrave den desentrale samfunnsmodellen som gjennom årtier har vært nøkkelen for å utvikle Norge som et motstrøms mønsterland og alternativ i et ellers EU-modellert Vest-Europa»

 

Publisert:

svenske reindriftsutøvere og lokale myndigheter på norsk side er på hver sin klode i synet på hvilke rettsregler som skal gjelde for det grenseoverskridende reinbeitet i fjellheimen i Indre Troms

 

Publisert:

«Hvis folk ikke gidder å fiske laks på vanlig måte, får de ta seg en tur i kjøledisken i en av dagligvarebutikkene i Målselv. Der er det mer enn nok laks»

 

Publisert:

«Det er ingen menneskerett å få kjøre bil. Trafikksikkerhet må trumfe hensynet til de som ikke er i stand til å kjøre selv»

 

Publisert:

«Å ha kontakt på tvers av generasjonene er viktig. Det er et tap for samfunnet vårt at det ikke legges mer til rette for slik kontakt»

 

Publisert:

«I Norge har vi en egen evne til å bruke mye penger på turisttilbud som ikke dekker det reelle behovet. Et eksempel på det er den såkalte «Gulldassen» ved Nasjonal turistvei i Ersfjord på yttersida av Senja.»

 

Publisert:

«Bakkeløpet blir neppe mindre til neste år. Det kan vokse i størrelse og i interesse etter hvert som det glade budskapet om den råe bakken i Målselv fjellandsby blir spredt ut til stadig flere, også utenfor Norges grenser.»

 

Publisert:

«For de norske soldatene som i to måneder hadde kjempet en innbitt fjellkrig mot tyske styrker, ble gjenerobringen av Narvik en tapt seier. Slaget om Nord-Norge ble ikke avgjort i vår egen landsdel. Det ble avgjort i Frankrike»

 

Publisert:

«I dagens urolige verden er vi tjent med at våre allierte har soldater som bokstavelig talt har vært ute ei vinternatt før»

 

Publisert:

«Et påbud vil sende ut et kraftig signal om hvor viktig det er å bruke hjelm. Påbud om bruk av hjelm under sykling er dessuten ikke uvanlig i land som vi liker å sammenlikne oss med, og ikke minst feriere i.»

 

Publisert:

«Nå er det på tide at det startes et mye mer organisert arbeid for å finne og uskadeliggjøre eksplosiver fra krigen. Det kommer til å koste mye penger, og det er nettopp derfor myndighetene kvier seg for å ta ansvar for å sette håndteringa av slike eksplosiver i system.»

 

Publisert:

I Finnmark er det også en oppgitthet over at flertallet på Stortinget mener at de kan tegne fylkeskartet bedre enn de som daglig kjenner terrenget og avstandene i nord på kroppen. Og både terreng og avstander kommer det til å bli mer enn nok av i den nye regionen

 

Publisert:

selvsagt vil det være ulikt syn på om det ene bør prioriteres foran det andre når det åpenbart ikke er rom for å gjøre alt innenfor de økonomiske rammene til Midt-Troms museum

 

Publisert:

innføringa av en maksgrense på 10 prosent udokumentert fravær for å kunne få karakter i et fag, har gitt betydelig nedgang i fraværet i den videregående skolen. Det er et udiskutabelt faktum, og det faktumet fortjener regjeringa, Høyre og Torbjørn Røe Isaksen honnør for

 

Publisert:

det er fortsatt ikke slik at norsk idrett er et korrupt pampevelde på linje med UEFA, FIFA og IOC, og det gir håp om at den nye generalsekretæren kan lykkes med å korrigere kursen der det trengs

 
ANNONSE