Publisert:

«idrettsbevegelsen kan ikke finne seg i at den vakre dugnadskulturen på grasrota munner ut i et toppsjikt som har utviklet en ukultur der dårlig dømmekraft ser ut til å være kvalifiserende heller enn diskvalifiserende»

 

Publisert:

«vi kan ikke se at vi som nabo er tjent med å lokke fram de mekanismene som gjør Russland til den verste utgaven av seg selv»

 

Publisert:

«I de senere år er redaksjonene i norske medier barbert, kuttet og strømlinjeformet inn i et spor der det samfunnsviktige i stadig større grad må vike for det klikkvennlige og umiddelbart engasjerende»

 

Publisert:

«Det er forskjell på å levere en lottokupong til 300 kroner og å spille bort 200 000 kroner på ei natt fordi man ikke klarer å stoppe»

 

Publisert:

«Erna Solberg kan få Venstre med på mye dersom hun evner å gi lillebroren i den potensielle trepartiregjeringa en udiskutabel seier på Lofoten, Vesterålen og Senja, men Hege Gjerdrum er neppe den eneste i Venstre som ser at det går ei personifisert tålegrense ved Sylvi Listhaug»

 

Publisert:

«frivilligheten er helt avgjørende for drifta av samfunnsmaskineriet vårt slik vi kjenner det, og vi kan ikke sterkt nok understreke viktigheten av at det offentlige legger til rette for og bidrar til å stimulere den frivillige innsatsen»

 

Publisert:

«det er absurd når formalkrav plutselig fratar noen av våre mest erfarne fagfolk muligheten til å utføre arbeid de kan bedre enn de fleste»

 

Publisert:

«kvaliteten på hymens lenker defineres oftest av andre enn seremonimesteren»

 
 

Publisert:

«i sum tegnes det et bilde av en omfattende skattespekulasjon som i beste fall er i gråsona mellom det legale og det illegale. Og som i verste fall er direkte undergravende for den frie, demokratiske samfunnsmodellen som hviler på et skattebasert velferdsfundament»

 

Publisert:

«Ørland er på langt nær det eneste tilfellet knyttet til sendrektighet i å få på plass EBA til Forsvaret. Lokalt trenger vi ikke å se lenger enn til Bardufoss for å finne liknende eksempler»

 

Publisert:

«Det er ingen tvil om at løsninga på Bardus økonomiske utfordringer i skolesaken er å øke eiendomsskatten»

 

Publisert:

Målselvjenta fikk prisen som årets vise- og folkemusiker.

 

Publisert:

«Det er en uholdbar situasjon at politiet i et rikt og sivilisert land som Norge ikke er godt nok rustet til å avdekke overgrep mot ei av de svakeste gruppene i samfunnet»

 

Publisert:

Slik det framstår i dag er veivedlikeholdet i mange tilfeller sentraliseringsdrivende. Hvis det er et ønske at det fortsatt skal bo folk i distriktene, må myndighetene bruke mer penger på vedlikehold av fylkesveiene.

 

Publisert:

«I etterpåklokskapens navn er det ingen tvil om at Forsvaret ville vært bedre tjent med å anskaffe et annet og mer utprøvd helikopter enn NH90. Som for eksempel amerikanske Sikorsky Seahawk»

 

Publisert: - Oppdatert: 03.11.2017 kl 10:17

«selv om Ludvig Holbergs Erasmus Montanus opplagt var flink til noen ting, kjenner vi mange som helt sikkert er bedre egnet som lærer»

 

Publisert:

«handelsutviklinga i vår sørligste dekningskommune er betydelig dårligere enn i de to Nye Troms-kommunene som har en langt mer desentralisert senter- og butikkstruktur enn Bardu.»

 

Publisert:

Det sitter hundrevis av tenåringer i norske mottak og gruer seg til 18-årsdagen sin. Samtidig som vi samler inn millioner til trengende andre steder i verden

 

Publisert:

«kommersielle krefter, interessegrupper, informasjonskonsulenter og politiske aktører med definerte mål får større og større mulighet til å nå direkte fram til folk flest. Uten å gå gjennom det kvalitetssikringsfilteret som et redigert medium er»

 

Publisert: - Oppdatert: 10.10.2017 kl 11:08

«dersom det virkelig er slik at regjeringa nå slipper Trumps soldater inn bakveien i Norge på permanent basis under falskt flagg, er det i beste fall problematisk. Og i verste fall et udemokratisk eksperiment på grensen til ei unnlatelsessynd»

 

Publisert:

det eneste gode svaret på det katalonske selvstendighetskravet ligger i å finne rom for økt selvstyre innenfor rammene av den spanske staten

 

Publisert:

Etter vårt syn er det ingen logikk i at den norske stat bøtelegger føreren av en splitter ny SUV med toppmoderne sikkerhetsutstyr for manglende bruk av bilbelte, mens man tillater at seks 20-åringer usikret stues sammen bak i en veteranbil i tjeneste for den samme staten

 

Publisert:

det er ingen tvil om at Erna Solberg vil ha et enklere utgangspunkt for slalåmkjøring i Stortinget med et avklart forhold til Venstre

 

Publisert:

vi håper inderlig at de driftige ildsjelene i Ala-Rock evner å bygge den brua mellom utøvere og potensielle tilhørere som er helt nødvendig for å skape den magiske fellesskapsarenaen som et konsertlokale kan være

 

Publisert:

«selv om det er et mantra at ting skal være «godt nok» i Balsfjord, er vi overbevist om at kommunen i sum vil tjene på å forsterke de positive sirklene som nå har sitt ut- gangspunkt i Balsfjord folkebibliotek»

 
ANNONSE