Publisert:

«I Norge har vi en egen evne til å bruke mye penger på turisttilbud som ikke dekker det reelle behovet. Et eksempel på det er den såkalte «Gulldassen» ved Nasjonal turistvei i Ersfjord på yttersida av Senja.»

 

Publisert:

«Bakkeløpet blir neppe mindre til neste år. Det kan vokse i størrelse og i interesse etter hvert som det glade budskapet om den råe bakken i Målselv fjellandsby blir spredt ut til stadig flere, også utenfor Norges grenser.»

 

Publisert:

«For de norske soldatene som i to måneder hadde kjempet en innbitt fjellkrig mot tyske styrker, ble gjenerobringen av Narvik en tapt seier. Slaget om Nord-Norge ble ikke avgjort i vår egen landsdel. Det ble avgjort i Frankrike»

 

Publisert:

«I dagens urolige verden er vi tjent med at våre allierte har soldater som bokstavelig talt har vært ute ei vinternatt før»

 

Publisert:

«Et påbud vil sende ut et kraftig signal om hvor viktig det er å bruke hjelm. Påbud om bruk av hjelm under sykling er dessuten ikke uvanlig i land som vi liker å sammenlikne oss med, og ikke minst feriere i.»

 

Publisert:

«Nå er det på tide at det startes et mye mer organisert arbeid for å finne og uskadeliggjøre eksplosiver fra krigen. Det kommer til å koste mye penger, og det er nettopp derfor myndighetene kvier seg for å ta ansvar for å sette håndteringa av slike eksplosiver i system.»

 

Publisert:

I Finnmark er det også en oppgitthet over at flertallet på Stortinget mener at de kan tegne fylkeskartet bedre enn de som daglig kjenner terrenget og avstandene i nord på kroppen. Og både terreng og avstander kommer det til å bli mer enn nok av i den nye regionen

 

Publisert:

selvsagt vil det være ulikt syn på om det ene bør prioriteres foran det andre når det åpenbart ikke er rom for å gjøre alt innenfor de økonomiske rammene til Midt-Troms museum

 
 

Publisert:

innføringa av en maksgrense på 10 prosent udokumentert fravær for å kunne få karakter i et fag, har gitt betydelig nedgang i fraværet i den videregående skolen. Det er et udiskutabelt faktum, og det faktumet fortjener regjeringa, Høyre og Torbjørn Røe Isaksen honnør for

 

Publisert:

det er fortsatt ikke slik at norsk idrett er et korrupt pampevelde på linje med UEFA, FIFA og IOC, og det gir håp om at den nye generalsekretæren kan lykkes med å korrigere kursen der det trengs

 

Publisert:

en bergenser er like velkommen til å høste av ressursene på statsgrunn i Bardu, som det en sørdaling er

 

Publisert:

arbeidsgiversida skal være ytterst varsom med å tvinge lærerne inn i arbeidstidsrammer som blir oppfattet som ei tvangstrøye som tar tid og fokus bort fra det lærerne anser som sin viktigste oppgave

 

Publisert:

vi er ikke i tvil om at bedre og mer målrettet integreringsarbeid vil gi et tryggere Norge enn en politikk som i konsekvens nører opp under segregering, utenforskap og polarisering

 

Publisert:

«landforsvaret må klare seg med de pengene som er igjen innenfor de gitte totalrammene»

 

Publisert:

«stadig ser vi tegn på at Øverbygd er et litt annerledes sted i Målselv. Og at øverbygd-fellesskapets foretrukne løsninger ikke alltid harmonerer med det Stor-Målselvs ypperste prediker»

 

Publisert:

«Det vil alltid være en viss sunn skepsis til prosjekter der en kommune er initiativtaker, går inn med grunnlagskapital og er edderkoppen i et nett der offentlig og privat økonomi skal spinnes sammen»

 

Publisert:

Ja, Stortinget har vedtatt et nytt norgeskart. Men nei, vi kan ikke se at det er et kart over et bedre Norge

 

Publisert:

«det er like vanskelig å forklare som å forsvare at det tilsynelatende ukontrollert kan renne penger ut av fellesskapskassa i et offentlig byggeprosjekt, samtidig som de offentlige forvalterne kan pålegge innbyggerne eiendomsskatt og andre belastninger for å fylle opp den samme kassa igjen»

 

Publisert:

«vi vil på det sterkeste oppfordre alle involverte til å gjøre sitt for å skape en ny normalsituasjon på Balsfjord bo- og servicesenter»

 

Publisert:

«trange kommuneøkonomiske rammer gjør det fristende for lokalpolitikerne å sentralisere tjenestetilbud»

 

Publisert:

«Europa er ikke et lite barn som nå er forsvarsløst forlatt av en onkel Donald som kom på besøk uten å gi barnet det barnet ville ha»

 

Publisert:

«det vi så i Manchester var den ultimate djevelskap. Det er tungt å innse at vi må leve videre med den»

 

Publisert:

«Nordnorsk viseforum har vært en viktig institusjon i nordnorsk kulturliv gjennom 45 år, og vi er overbevist om at landsdelen vår vil bli fattigere dersom denne institusjonen blir borte»

 

Publisert:

«Sett fra vår utkikkspost er det mye som tyder på USA i dag har en president som bare er et tidsspørsmål unna riksrett eller en avskjed à la Nixon»

 

Publisert:

«Tiden er knapp, leger er mangelvare, og Bardu har et sår som må leges. Og dersom ekstraordinære rekrutteringstiltak må til for å lege såret, bør valget være enkelt»

 
ANNONSE