Publisert:

«Nordnorsk viseforum har vært en viktig institusjon i nordnorsk kulturliv gjennom 45 år, og vi er overbevist om at landsdelen vår vil bli fattigere dersom denne institusjonen blir borte»

 

Publisert:

«Sett fra vår utkikkspost er det mye som tyder på USA i dag har en president som bare er et tidsspørsmål unna riksrett eller en avskjed à la Nixon»

 

Publisert:

«Tiden er knapp, leger er mangelvare, og Bardu har et sår som må leges. Og dersom ekstraordinære rekrutteringstiltak må til for å lege såret, bør valget være enkelt»

 

Publisert:

«som nasjon er vi, med etterpåklokskapens rettsbriller på, i posisjon til å si at det som skjedde, ikke skulle ha skjedd. Og at tyskerjentene ble utsatt for overgrep»

 

Publisert:

«det bør være i Norges interesse at det ressursrike nord blir behandlet som noe annet enn brikken som ikke passer inn når det nye regionpuslespillet skal legges.»

 

Publisert:

«når høyt spenningsnivå besvares med militær opprustning på begge sider av ei potensiell konfliktlinje, fører dette fort til ytterligere økt spenningsnivå og ytterligere opprustning»

 

Publisert: - Oppdatert: 03.05.2017 kl 08:54

«det kan bli lenge til neste Bodø-fly dersom det skulle vise seg at det ikke er økonomisk bærekraft i Widerøes satsing»

 

Publisert:

«den desentrale senterstrukturen som blir trukket fram som et pre for Målselv i festtaler, er sørgelig lite effektiv dersom den kommunale bunnlinja blir satt i sentrum for debatten om den videre utviklinga av kommunen»

 
 

Publisert:

«på Europas vegne er vi glad for at Frankrike nå ser ut til å få en president som vil vedlikeholde broer heller enn å bygge murer mot omverdenen»

 

Publisert:

«telefontilfellet i Lakselvdalen er nok en tankevekker om at framskrittet ikke må få lov til å gå på bekostning av samfunnssikkerheten og den desentrale bosettinga i landet vårt»

 

Publisert: - Oppdatert: 21.04.2017 kl 14:56

«Like sikkert som at Fadervår etterfølges av amen i kirka, etterfølges en politiaksjon mot ulovlig skuterkjøring av ramaskrik mot politiets ressursbruk og prioriteringer»

 

Publisert:

«Krisen knyttet til Nord-Korea er ikke et realityshow hvor Donald Trump enkelt kan proklamere at landets leder Kim Jung-un har fått sparken»

 

Publisert:

«fra en «trygg» kontorstol på innlandet i Troms kjenner jeg veldig på at terroren de siste tre ukene har rykket langt inn i det jeg har opplevd og opplever som min egen, trygge sfære»

 

Publisert:

«ingen er tjent med at E6 får fortsette med å svinge seg mellom husveggene nord for Nordkjosbotn lenger enn den må»

 

Publisert:

«Spillet om 339 skvadron er på ingen måte over i valgåret 2017. I mellomtida blør helikoptermiljøet på Bardufoss på grunn av usikkerhet og et sterkt ønske fra Rygge-miljøet om å begynne flyttinga sørover så raskt som mulig»

 

Publisert:

«når et engasjement for ei jernbaneløsning i nord nå også har nådd ut til høyresida av det politiske landskapet vårt, kan vi ikke forstå annet enn at Nordnorgebanen med ett har tatt et betydelig steg på veien fra visjon til virkelighet»

 

Publisert:

«med Widerøe på Bardufoss åpner det seg nå etterlengtede og kjærkomne muligheter for mye i Midt-Troms»

 

Publisert:

«selv om Høyre etter landsmøtet framstår som både samlet og kampklart, er det ingen tvil om at brobyggerrollen mellom Frp og sentrumskameratene i Venstre og KrF vil bli tøffere til høsten enn den var for fire år siden»

 

Publisert:

«de økte inntektene Målselv på kort sikt får gjennom å kreve inn mer eiendomsskatt, kan ha samme effekt som det å urinere på seg selv for å holde varmen»

 

Publisert:

«400 amerikanske soldater utgjør selvfølgelig ingen trussel mot Russland, men de vil erfaringsmessig fungere som en rød klut på den russiske bjørnen i nord»

 

Publisert:

«vi er overbevist om at det er et pre for folkestyret at det finnes nærværende medier som fatter interesse for det som rører seg i den lokalpolitiske sfære»

 

Publisert:

«Det var ikke slik det var ment det skulle bli da entusiastene i slutten av 90-årene vred om nøkkelen og startet en næringshagemotor for samhandling og utvikling i Målselv»

 

Publisert:

«Som man roper i skogen, får man som kjent svar. Og fra øst besvares nå norske myndigheters rop med et russisk ekko som Norge i lengden ikke er tjent med å høre»

 

Publisert: - Oppdatert: 24.02.2017 kl 13:05

«Selv om vi skjønner at det er fristende å stikke fingrene helt bunns i skattekista når man først har åpnet den, kan det være fornuftig å tenke seg om. »

 

Publisert:

«Vi er overbevist om at reelt arbeid med reelle, samfunnsnyttige prosjekter er inspirerende for ungdommer som har valgt en yrkesfaglig vei»