Publisert:

«landforsvaret må klare seg med de pengene som er igjen innenfor de gitte totalrammene»

 

Publisert:

«stadig ser vi tegn på at Øverbygd er et litt annerledes sted i Målselv. Og at øverbygd-fellesskapets foretrukne løsninger ikke alltid harmonerer med det Stor-Målselvs ypperste prediker»

 

Publisert:

«Det vil alltid være en viss sunn skepsis til prosjekter der en kommune er initiativtaker, går inn med grunnlagskapital og er edderkoppen i et nett der offentlig og privat økonomi skal spinnes sammen»

 

Publisert:

Ja, Stortinget har vedtatt et nytt norgeskart. Men nei, vi kan ikke se at det er et kart over et bedre Norge

 

Publisert:

«det er like vanskelig å forklare som å forsvare at det tilsynelatende ukontrollert kan renne penger ut av fellesskapskassa i et offentlig byggeprosjekt, samtidig som de offentlige forvalterne kan pålegge innbyggerne eiendomsskatt og andre belastninger for å fylle opp den samme kassa igjen»

 

Publisert:

«vi vil på det sterkeste oppfordre alle involverte til å gjøre sitt for å skape en ny normalsituasjon på Balsfjord bo- og servicesenter»

 

Publisert:

«trange kommuneøkonomiske rammer gjør det fristende for lokalpolitikerne å sentralisere tjenestetilbud»

 

Publisert:

«Europa er ikke et lite barn som nå er forsvarsløst forlatt av en onkel Donald som kom på besøk uten å gi barnet det barnet ville ha»

 
 

Publisert:

«det vi så i Manchester var den ultimate djevelskap. Det er tungt å innse at vi må leve videre med den»

 

Publisert:

«Nordnorsk viseforum har vært en viktig institusjon i nordnorsk kulturliv gjennom 45 år, og vi er overbevist om at landsdelen vår vil bli fattigere dersom denne institusjonen blir borte»

 

Publisert:

«Sett fra vår utkikkspost er det mye som tyder på USA i dag har en president som bare er et tidsspørsmål unna riksrett eller en avskjed à la Nixon»

 

Publisert:

«Tiden er knapp, leger er mangelvare, og Bardu har et sår som må leges. Og dersom ekstraordinære rekrutteringstiltak må til for å lege såret, bør valget være enkelt»

 

Publisert:

«som nasjon er vi, med etterpåklokskapens rettsbriller på, i posisjon til å si at det som skjedde, ikke skulle ha skjedd. Og at tyskerjentene ble utsatt for overgrep»

 

Publisert:

«det bør være i Norges interesse at det ressursrike nord blir behandlet som noe annet enn brikken som ikke passer inn når det nye regionpuslespillet skal legges.»

 

Publisert:

«når høyt spenningsnivå besvares med militær opprustning på begge sider av ei potensiell konfliktlinje, fører dette fort til ytterligere økt spenningsnivå og ytterligere opprustning»

 

Publisert: - Oppdatert: 03.05.2017 kl 08:54

«det kan bli lenge til neste Bodø-fly dersom det skulle vise seg at det ikke er økonomisk bærekraft i Widerøes satsing»

 

Publisert:

«den desentrale senterstrukturen som blir trukket fram som et pre for Målselv i festtaler, er sørgelig lite effektiv dersom den kommunale bunnlinja blir satt i sentrum for debatten om den videre utviklinga av kommunen»

 

Publisert:

«på Europas vegne er vi glad for at Frankrike nå ser ut til å få en president som vil vedlikeholde broer heller enn å bygge murer mot omverdenen»

 

Publisert:

«telefontilfellet i Lakselvdalen er nok en tankevekker om at framskrittet ikke må få lov til å gå på bekostning av samfunnssikkerheten og den desentrale bosettinga i landet vårt»

 

Publisert: - Oppdatert: 21.04.2017 kl 14:56

«Like sikkert som at Fadervår etterfølges av amen i kirka, etterfølges en politiaksjon mot ulovlig skuterkjøring av ramaskrik mot politiets ressursbruk og prioriteringer»

 

Publisert:

«Krisen knyttet til Nord-Korea er ikke et realityshow hvor Donald Trump enkelt kan proklamere at landets leder Kim Jung-un har fått sparken»

 

Publisert:

«fra en «trygg» kontorstol på innlandet i Troms kjenner jeg veldig på at terroren de siste tre ukene har rykket langt inn i det jeg har opplevd og opplever som min egen, trygge sfære»

 

Publisert:

«ingen er tjent med at E6 får fortsette med å svinge seg mellom husveggene nord for Nordkjosbotn lenger enn den må»

 

Publisert:

«Spillet om 339 skvadron er på ingen måte over i valgåret 2017. I mellomtida blør helikoptermiljøet på Bardufoss på grunn av usikkerhet og et sterkt ønske fra Rygge-miljøet om å begynne flyttinga sørover så raskt som mulig»

 

Publisert:

«når et engasjement for ei jernbaneløsning i nord nå også har nådd ut til høyresida av det politiske landskapet vårt, kan vi ikke forstå annet enn at Nordnorgebanen med ett har tatt et betydelig steg på veien fra visjon til virkelighet»

 
ANNONSE