Publisert:

«på Europas vegne er vi glad for at Frankrike nå ser ut til å få en president som vil vedlikeholde broer heller enn å bygge murer mot omverdenen»

 

Publisert:

«telefontilfellet i Lakselvdalen er nok en tankevekker om at framskrittet ikke må få lov til å gå på bekostning av samfunnssikkerheten og den desentrale bosettinga i landet vårt»

 

Publisert: - Oppdatert: 21.04.2017 kl 14:56

«Like sikkert som at Fadervår etterfølges av amen i kirka, etterfølges en politiaksjon mot ulovlig skuterkjøring av ramaskrik mot politiets ressursbruk og prioriteringer»

 

Publisert:

«Krisen knyttet til Nord-Korea er ikke et realityshow hvor Donald Trump enkelt kan proklamere at landets leder Kim Jung-un har fått sparken»

 

Publisert:

«fra en «trygg» kontorstol på innlandet i Troms kjenner jeg veldig på at terroren de siste tre ukene har rykket langt inn i det jeg har opplevd og opplever som min egen, trygge sfære»

 

Publisert:

«ingen er tjent med at E6 får fortsette med å svinge seg mellom husveggene nord for Nordkjosbotn lenger enn den må»

 

Publisert:

«Spillet om 339 skvadron er på ingen måte over i valgåret 2017. I mellomtida blør helikoptermiljøet på Bardufoss på grunn av usikkerhet og et sterkt ønske fra Rygge-miljøet om å begynne flyttinga sørover så raskt som mulig»

 

Publisert:

«når et engasjement for ei jernbaneløsning i nord nå også har nådd ut til høyresida av det politiske landskapet vårt, kan vi ikke forstå annet enn at Nordnorgebanen med ett har tatt et betydelig steg på veien fra visjon til virkelighet»

 

Publisert:

«med Widerøe på Bardufoss åpner det seg nå etterlengtede og kjærkomne muligheter for mye i Midt-Troms»

 
 

Publisert:

«selv om Høyre etter landsmøtet framstår som både samlet og kampklart, er det ingen tvil om at brobyggerrollen mellom Frp og sentrumskameratene i Venstre og KrF vil bli tøffere til høsten enn den var for fire år siden»

 

Publisert:

«de økte inntektene Målselv på kort sikt får gjennom å kreve inn mer eiendomsskatt, kan ha samme effekt som det å urinere på seg selv for å holde varmen»

 

Publisert:

«400 amerikanske soldater utgjør selvfølgelig ingen trussel mot Russland, men de vil erfaringsmessig fungere som en rød klut på den russiske bjørnen i nord»

 

Publisert:

«vi er overbevist om at det er et pre for folkestyret at det finnes nærværende medier som fatter interesse for det som rører seg i den lokalpolitiske sfære»

 

Publisert:

«Det var ikke slik det var ment det skulle bli da entusiastene i slutten av 90-årene vred om nøkkelen og startet en næringshagemotor for samhandling og utvikling i Målselv»

 

Publisert:

«Som man roper i skogen, får man som kjent svar. Og fra øst besvares nå norske myndigheters rop med et russisk ekko som Norge i lengden ikke er tjent med å høre»

 

Publisert: - Oppdatert: 24.02.2017 kl 13:05

«Selv om vi skjønner at det er fristende å stikke fingrene helt bunns i skattekista når man først har åpnet den, kan det være fornuftig å tenke seg om. »

 

Publisert:

«Vi er overbevist om at reelt arbeid med reelle, samfunnsnyttige prosjekter er inspirerende for ungdommer som har valgt en yrkesfaglig vei»

 

Publisert:

«Det er slett ikke bare her i innlandsperiferien i Troms at kalde sentraliseringsvinder nå kjennes på kroppen, og derfor er det mye som tyder på at Sp kan få hjemmebane i valgkampen»

 

Publisert:

«Vi tviler på at rådmannen vil finne noen som har gjemt seg bort for å spille Pokémon Go på kommunal lønn i kjelleren på kommunehuset. Og om hun finner noen, vil det neppe være mange nok til at Balsfjord sparer 15 millioner på å si dem opp»

 

Publisert:

«Slik det er nå, vil det bli kaos når et titall busser, en bukett nyutsprungne sjåfører, en armada av lærere og flere titall andre skal ta seg til og fra Rustahøgda daglig»

 

Publisert:

«Stadig flere i opinionen får øynene opp for at bøndenes farevarsling handler om mer enn snevre interesser og kamp for eget inntektsgrunnlag»

 

Publisert:

«Bygdefolket i Utkant-Balsfjord er vant til å kjempe mot sparekniven, men vi oppfatter at trusselen om nedleggelser er mer reell nå enn ved tidligere korsveier»

 

Publisert:

«Regjeringa har gjennom sine drøyt tre år med makta strammet til sentraliseringsskruen så sterkt at tillitsbåndene fra distriktene til hovedstaden er i ferd med å ryke»

 

Publisert:

«terror kan ikke bekjempes ved å nøre opp under de mekanismene som skaper terror. Og man kan ikke verne om et åpent samfunn ved å lukke det for mennesker som flykter fra alternativet»

 

Publisert:

«etter vårt syn er det nå tindrende klart at Jonas Gahr Støre ikke kan bli statsminister for et land som ikke har en helikopterbase på Bardufoss med to skvadroner og alle tilhørende funksjoner»