Mange vil ta lederutdanning på krigsskolene

Publisert:

I år har dobbelt så mange søkt seg til Forsvarets høgskole sammenliknet med antallet for to år siden.

 
Ordglipp, forklarer ministeren

Publisert:

MÅLSELV/OSLO: Sandra Borch var mildt sagt forbauset da Evenes nylig ble omtalt som hovedbase for maritime patruljefly og helikopter. Forsvarsministeren erkjenner at begrepet kan misforstås.

 
Forsvarsbygg gjorde feil – Målselv-bedrift mistet kontrakt

Publisert:

MÅLSELV: Forsvarsbygg har avlyst en anbudskonkurranse som Målselv Maskin lå an til å vinne. Årsaken er at det var en feil i konkurransegrunnlaget.

 
Utbygging for 204 millioner satt på vent

Publisert:

BARDU: For to år siden ble en planlagt ombygging av kaserner i Artillerileiren på Setermoen satt på vent. Nå forlenges ventetida.

 
Ti vil bli brigadesjef

Publisert:

MÅLSELV: Ni oberster og en brigader har søkt på stillinga som sjef for Brigade Nord. Tre av søkerne bor i Indre Troms.

 
Tallene om 2. bataljon endelig klare

Publisert:

MÅLSELV: Stortinget ba Frank Bakke-Jensen se på hva det vil koste å ha soldater i daglig tjeneste i 2. bataljon. Nå er forsvarsministeren ferdig med å regne.

 
Jørn Erik Berntsen inntar Finnmark

Publisert: - Oppdatert: 11.04.2018 kl 17:42

MÅLSELV: Oberst Jørn Erik Berntsen blir sjef for det nye Finnmark landforsvar i Porsanger.

 
- Ikke i tråd med Stortingets vedtak

Publisert:

MÅLSELV: Stortinget har vedtatt at Bardufoss flystasjon skal videreutvikles som base med egen ledelse. Likevel mener Forsvarsdepartementet at 337 skvadron skal ledes fra Evenes.

 
 
Varsler kamp for Bardufoss

Publisert:

MÅLSELV: Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth sier at Arbeiderpartiet ikke vil akseptere at det skapes mer usikkerhet om Bardufoss flystasjon.

 
Mener 337-ledelse fra Evenes ikke er i strid med stortingsvedtak

Publisert: - Oppdatert: 09.04.2018 kl 16:17

MÅLSELV: Ifølge Forsvarsdepartementet omhandler romertallsvedtak II kun 339 skvadron og Bell 412-helikoptrene.

 
Nye lastevogner til Forsvaret fra 2021

Publisert: - Oppdatert: 06.04.2018 kl 15:46

MÅLSELV: Stridstrenbataljonen på Bardufoss har om lag 100 lastevogner som begynner å dra på årene. Nå blir mange av dem snart byttet ut.

 
Sier fortsatt ja til NH90

Publisert:

MÅLSELV: Regjeringa har besluttet å videreføre NH90-anskaffelsen. Fordi det er det beste alternativet.

 
Skjold leir ute av «fryseboksen»

Publisert:

MÅLSELV: Skjold gjør comeback på Forsvarsbyggs investeringsplaner. Nå skal boliger rives, bygges og renoveres.

 
Fortsatt uavklart om fellesverkstedet

Publisert: - Oppdatert: 06.04.2018 kl 11:56

MÅLSELV: Forsvarssjefen har ennå ikke tatt stilling til forslaget om å legge ned Bardufoss fellesverksted. I slutten av april skal forslaget drøftes internt i Hæren.

 
Intet nytt fra hangarfronten

Publisert: - Oppdatert: 06.04.2018 kl 11:57

MÅLSELV: Avklaringa om tomt til den sivile hangaren på Bardufoss lar vente på seg. Nå begynner ordfører Nils Foshaug for alvor å bli utålmodig.

 
Se hva forsvarssjefen sier om Forsvaret i nord

Publisert: - Oppdatert: 03.04.2018 kl 15:55

Forsvaret styrket sin tilstedeværelse i nordområdene i fjor, og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kaller det en ny normalsituasjon.

 
Forsvaret mangler helikopterpiloter

Publisert:

BARDUFOSS: Et nytt besvær har føyd seg inn i rekken av problemer knyttet til Forsvarets nye NH90-helikoptre: Mangel på piloter.

 
Fem tonn luftbåren ved med militæreskorte til Lappjordhytta

Publisert:

BARDU: Rundt 20 britiske soldater fra Clockwork var i sving for å hjelpe Den norske turistforening (DNT) med å frakte fem tonn fyringsved til Lappjordhytta.

 
Bardufoss må vente på F-35

Publisert:

MÅLSELV: Så langt har F-35 kampfly landet på fire norske flyplasser. Bardufoss er ikke en av dem.

 
Hæren avventende til BVGS

Publisert:

MÅLSELV: Oberst Jørn Erik Berntsen er usikker på om gamle Bardufoss videregående skole kan brukes til alliert trening.

 
Forsvarsbygg vurderer BVGS

Publisert:

MÅLSELV: Prosessen med å vurdere om Forsvaret skal leie gamle Bardufoss videregående skole har startet. Forsvarsbygg utelukker ikke at de vil ta ei befaring av skolen.

 
Nærmer seg en avgjørelse

Publisert:

MÅLSELV: Forsvarets logistikkorganisasjon har nå oversendt sin verkstedutredning til Forsvarsstaben. Den skulle opprinnelig vært ferdig i januar.

 
– Det er skammelig at det har tatt så lang tid

Publisert: - Oppdatert: 23.02.2018 kl 14:41

MÅLSELV: Forsvarsstaben har ennå ikke svart på om Storegga Entreprenør kan få tomt til sin planlagte hangar. Nå begynner selv Forsvarsdepartementet å bli utålmodig.

 
Åpner for mer sivilt vedlikehold

Publisert:

MÅLSELV: Forsvaret må i løpet av første halvår 2018 iverksette tiltak for å bedre utnyttelsen av NH90-kapasiteten. Det kan bety økt bruk av eksternt vedlikehold.

 
Snart klart for årets vinterøvelse

Publisert: - Oppdatert: 21.02.2018 kl 18:45

MÅLSELV: 5200 soldater skal delta i øvelse «Joint Reindeer» i mars. Deriblant 350 soldater fra Nederland og USA.

 
ANNONSE